இலங்கை செய்திகள்

இன்று பாடசாலைகள் நடைபெறுமா?. தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்.

இன்று பாடசாலைகள் நடைபெறுமா?.
தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்.

மேல்மாகாணத்தின் அனைத்து அரசாங்க பாடசாலைகளுக்கும் இன்று (12) விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளும் இன்று மூடப்படுவதாக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் நகுலேஸ்வரி பிள்ளைநாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button