இலங்கை செய்திகள்

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விடுமுறை தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விடுமுறை தொடர்பில்
வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

இலங்கையில் பாடசாலைகளுக்கு வரும் 20ம் திகதி முதல் விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது. மீண்டும் ஜீன் 2ம் திகதி பாடசாலைகள் ஆரம்பமாகும்.

இம்மாதம் 23ம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ள 2021ம் ஆண்டிற்கான கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சைக்காவே இந்த விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது.

Related Articles

Back to top button