மருத்துவம்

இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சே! இந்த சாறை 2 முறை தடவினால் ஒல்லியாக உள்ள முடி அடர்த்தியாக நீளமாக வளர்ந்து விடும்

இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சே!
இந்த சாறை 2 முறை தடவினால் ஒல்லியாக உள்ள முடி அடர்த்தியாக நீளமாக வளர்ந்து விடும்

Related Articles

Back to top button