மருத்துவம்

வெறும் 3 நாட்கள் இதை குடித்தால் எலும்பு தேய்மானம் முதுமை சோர்வு Calcium, குறைபாடு 90 வயது வரை வராது

வெறும் 3 நாட்கள் இதை குடித்தால் எலும்பு தேய்மானம் முதுமை சோர்வு Calcium, குறைபாடு 90 வயது வரை வராது

Related Articles

Back to top button