மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு புருவங்கள் அடர்த்தியாக வேண்டுமா? இப்படி செய்தால் போதும் 1 ஒரே வாரத்தில் அடர்த்தியாக வளரும்.

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு
புருவங்கள் அடர்த்தியாக வேண்டுமா?
இப்படி செய்தால் போதும் 1 ஒரே வாரத்தில் அடர்த்தியாக வளரும்.

 

Related Articles

Back to top button