மருத்துவம்

இதை 2 முறை தடவினால் ஒரே மாதத்தில் ஒல்லியாக உள்ள முடி மிகவும் அடர்த்தியாக நீளமாக வளர்ந்துவிடும்

இதை 2 முறை தடவினால் ஒரே மாதத்தில் ஒல்லியாக உள்ள முடி மிகவும் அடர்த்தியாக நீளமாக வளர்ந்துவிடும்

.

 

.

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button