மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு 1 தக்காளி போதும் 3 நிமிடத்தில் முடி கருப்பா மாறும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு
1 தக்காளி போதும் 3 நிமிடத்தில் முடி கருப்பா மாறும்

.

.

.

.

.

[ada1]

Related Articles

Back to top button