மருத்துவம்

இரவில் இதை கலந்து முகத்தில் தடவினால் காலையில் முகம் பால் போல் வெள்ளையாக இருக்கும்

இரவில் இதை கலந்து முகத்தில் தடவினால் காலையில் முகம் பால் போல் வெள்ளையாக இருக்கும்

.

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button