மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு!!! வெள்ளைப்பூடை இந்த மாதிரி செய்தால், மரு இரண்டு நிமிடங்களில் உதிர்ந்து விழும்!

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு!!! வெள்ளைப்பூடை இந்த மாதிரி செய்தால், மரு இரண்டு நிமிடங்களில் உதிர்ந்து விழும்!

 

.

 

.

 

 

.

 

.

 

.

 

thadam medi

Related Articles

Back to top button