மருத்துவம்

முடி எவ்வளவு வெள்ளையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முறை தேய்த்தால் கருப்பாக மாறும் வெள்ளை முடி திரும்ப வராது.

முடி எவ்வளவு வெள்ளையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முறை தேய்த்தால் கருப்பாக மாறும் வெள்ளை முடி திரும்ப வராது.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

thadam medi

மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு எமது இனையதளத்தில் பாருங்கள்.

Related Articles

Back to top button