மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு எவ்வளவு பெரிய தொப்பையாக இருந்தாலும் உடனடியாக குறைக்க இதை ஒரு க்ளாஸ் குடித்தால் போதும் குறைவது உறுதி

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
எவ்வளவு பெரிய தொப்பையாக இருந்தாலும் உடனடியாக குறைக்க இதை ஒரு க்ளாஸ் குடித்தால் போதும்
குறைவது உறுதி

 

.

 

.

 

.

 

.

 

thadam medi

Related Articles

Back to top button