ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 3

நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் நன்றாக கதைக்க விரும்பினால் கீழே உள்ள பதிவை நன்கு பாருங்கள்.

மறந்திடாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு SHARE செய்யுங்கள்…

What is your Name.
உங்க பெயர் என்ன.

Who are you .
நீங்க யாரு.

Who am I.
நான் யாரு.

What is this .
இது என்ன.

What is That .
அது என்ன.

Where are you .
எங்க இருக்கீங்க.

How to go .
எப்படி போறது.

When is it .
எப்போது.

Where are you going .
எங்க போறிங்க.

மறந்திடாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு SHARE செய்யுங்கள்…

Related Articles

Back to top button