ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 37

Ranch – பண்ணையில்

Shoot – சுடு

Shorter – குறுகிய

Peace – அமைதி

Slipped – தழுவியது

Mad – பைத்தியம்

Snake – பாம்பு

Somewhere – எங்கே

Spoken – பேசப்படுகிறது

Standard – தரநிலை

Straw – வைக்கோல்

Opposition – எதிப்பு

Mountain – மலை

Organ – உறுப்பு

Ought – கட்டாயம்

Lifetime – வாழ் நாள்

Partly – ஓரளவு

Pet – செல்லப்பிராணி

Perfect – சரியானது

Pink – இளஞ்சிவப்பு

Pitch சுருதி

Related Articles

Back to top button