ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 43

You may Come in
நீங்கள் இப்போது வரலாம்

There is no Flour
மாவு இல்லை

Select all
அனைத்தையும் தெரிவு செய்

I feel happy
நான் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன்

Where are you going
நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள்

Wash your clothes
உங்கள் துணிகளை துவையுங்கள்

A delivery boy has come
ஒரு டெலிவரி பையன் வந்துவிட்டான்

It is available here
இது இங்கே கிடைக்கும்

She talks very fast
அவள் மிக வேகமாக பேசுகிறாள்

Do you think
நீ நினைக்கிறாயா

Related Articles

Back to top button