ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 55

கற்று – Teach

வாரம் – week

இறுதி – Final

கொடுத்தது – Gave

பச்சை – Green

ஓ – Oh

விரைவான – Quick

அபிவிருத்தி – Develop

கடல் – Ocean

சூடான – Hot

இலவசம் – Free

நிமிடம் – Minute

வலுவான – Strong

சிறப்பு – Special

மனதில் – Mind

பின்னால் – Behind

தெளிவான – Clear

வால் – Tail

உற்பத்தி – Produce

உண்மை – Fact

Related Articles

Back to top button