ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் மாதங்கள்.

January
தை

February
மாசி

March
பங்குனி

April
சித்திரை

May
வைகாசி

June
ஆனி

July
ஆடி

August
ஆவணி

September
புரட்டாசி

October
ஐப்பசி

November
கார்த்திகை

December
மார்கழி

Related Articles

Back to top button