ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 76

அட்டவணை – Table

பயணம் – Travel

குறைவான – Less

காலையில் – Morning

பத்து – Ten

எளிமையான – Simple

பல – Several

வாழ்க்கை – Life

நோக்கி – Toward

போர் – War

போட – Lay

எதிரான – Against

அமைப்பு – Pattern

மெதுவாக – Slow

சென்டர் – Center

காதல் – Love

நபர் – Person

பணம் – Money

சேவை – Serve

தோன்றும் – Appear

சாலை – Road

வரைபடத்தை – Map

மழை – Rain

ஒழுங்கு – Rule

Related Articles

Back to top button