ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் பறவைகளின் பெயர்கள்.

Crow
காகம்

Peacock
மயில்

Eagle
கழுகு

Hen
கோழி

Cock
சேவல்

Duck
வாத்து

Pigeon
புறா

Owl
ஆந்தை

Swan
அன்னம்

Woodpecker
மரங்கொத்தி

Related Articles

Back to top button