ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் இலக்கங்கள்..

Zero
பூஜ்யம்

One
ஒன்று

Two
இரண்டு

Three
மூன்று

Four
நான்கு

Five
ஐந்து

Six
ஆறு

Seven
ஏழு

Eight
எட்டு

Nine
ஒன்பது

Ten
பத்து

Twenty
இருபது

Thirty
முப்பது

Forty
நாற்பது

Fifty
ஐம்பது

Sixty
அறுபது

Seventy
எழுபது

Eighty
எண்பது

Ninety
தொண்ணூறு

Hundred
நூறு

Thousand
ஆயிரம்

One Million
ஒரு மில்லியன்

One Billion
ஒரு பில்லியன்

 

Related Articles

Back to top button