ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் பூக்களின் பெயர்கள்.

Lotus
தாமரை

Rose
ரோஜா

Jasmine
மல்லிகை

Lily
லில்லி

Sunflower
சூரியகாந்தி

Hibiscus
செம்பருத்தி

Waterlily
அல்லி

Bougainivillea
காகிதப்பூ

Yellow Flower
மஞ்சள் மலர்

Tulip
துலிப்

Lavender
லாவெண்டர்

Lxora
இக்ஸோரா

Cactus Flower
கற்றாழை மலர்

Orchid
ஆர்க்கிட்

Marigold Flower
துலுக்க சாமந்தி

Poppy Flower
பாப்பி மலர்

Plumeria Flower
நீல சம்பங்கி மலர்

Coral Jasmine
பவள மல்லி

Butterfly Pea
சங்கு புஷ்பம்

Oleander
அரலி

Cobra Saffron
நாகப்பூ

Lebbeck Flower
வாகை

Related Articles

Back to top button