ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 121

Increase
அதிகரிப்பு

Indeed
உண்மையில்

Indicate
குறிப்பிடுகின்றன

Light
ஒளி

List
பட்டியல்

Little
சிறிய

Local
உள்ளூர்

Long
நீண்ட

Loss
இழப்பு

Love
அன்பு

Inside
உள்ளே

Instead
பதிலாக

International
சர்வதேச

Issue
பிரச்சினை

Imagination
கற்பனை

Keep
வைத்து

Kill
கொலை

Kitchen
சமையலறை

Know
தெரியும்

Related Articles

Back to top button