ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 123

Anyway
எப்படியும்

No Reason
காரணம் இல்லை

Look Inside
உள்ளே பாருங்கள்

No Time
நேரம் இல்லை

I Hope
நான் நம்புகிறேன்

Thanks A Lot
மிகுந்த நன்றி

Very Old
மிகவும் பழையது

Well
நல்லது

Just One
ஒன்றே ஒன்று

Related Articles

Back to top button