ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 155

Calm Down
அமைதியாக இருங்கள்

Give It To Me
அதை என்னிடம் கொடுங்கள்

Don’t Lie
பொய் சொல்ல வேண்டாம்

Come And Help Me
வந்து எனக்கு உதவுங்கள்

You Have Made A Mistake
நீங்கள் ஒரு பிழை விட்டுள்ளீர்கள்

Follow Me
என்னை பின் தொடருங்கள்

Shut Up And Listen
வாயை மூடி செவிமடுக்கவும்

Are You Ready
நீங்கள் தயாரா

Related Articles

Back to top button