இலங்கை செய்திகள்

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள முக்கிய தகவல்!

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவை ஆரம்பிப்பது
தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள முக்கிய தகவல்!

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவையினை ஆரம்பிப்பது தொடர்பில் தகவல்களை வெளியாகியுள்ளது.

மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவைக்கு அனுமதி கிடைத்தால் நாளை முதல் மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பேருந்து சேவையை முன்னெடுக்க தீர்மானம் எடுக்க பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

Related Articles

Back to top button