ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 252

Don’t worry
டோன்ட் ஒரி
கவலைபடாதே

Be Careful
பி கேர்ஃபுல்
ஜாக்கிரதையாக இரு

Please Come in
ப்ளீஸ் கம் இன்
உள்ளே வாருங்கள்

Come here
கம் ஹியர்
இங்கே வா

Please reply
ப்ளீஸ் ரிப்ளை
தயவுசெய்து பதில் எழுது

Listen
லிஸன்
கேள் / கவணி

Do Come again
டூ கம் ஏகெய்ன்
மீண்டும் வர வேண்டும்

Get off
கெட் ஆஃப்
கீழே இறங்கு

Never Mind
நெவர் மைன்ட்
யோசிக்காதே

Look here
லுக் ஹியர்
இங்கே பார்

Take It
டேக் இட்
எடுத்துக்கெள்

Come near
கம் நியர்
அருகில் வா

Wait outside
வெய்ட் அவுட்சைட்
வெளியில் காத்திரு

Go up
கோ அப்
மேலே போ

Related Articles

Back to top button