இலங்கை செய்திகள்

அடுத்த வாரத்திற்கான மின் வெட்டு தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்.

அடுத்த வாரத்திற்கான மின் வெட்டு தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்.

அடுத்த வாரத்திற்கான மின்வெட்டு அட்டவணையை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 11 மற்றும் 12 ஆம் திகதிகளில் நான்கு மணித்தியாலங்களுக்கு மின்வெட்டு இடம் பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் புதுவருடத்தை முன்னிட்டு 13 ஆம் திகதி முதல் 15ஆம் திகதி வரை மின்வெட்டு இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

ஏப்ரல் 16 மற்றும் 17ஆம் திகதிகளில் 2 மணி நேரம் 15 நிமிடங்களுக்கு மின்வெட்டு இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது..

Related Articles

Back to top button