இலங்கை செய்திகள்

முகக்கவசம் அணிவது அவசியமில்ல – தற்போதுவெளியாகியுள்ள மிகவும் முக்கியமான அறிவித்தல்.

முகக்கவசம் அணிவது அவசியமில்ல – தற்போதுவெளியாகியுள்ள மிகவும் முக்கியமான அறிவித்தல்.

பொது இடங்களில் பாதுகாப்பு முகக் கவசம் அணிவது அவசியமில்லை என சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று முதல் அமுலாகும் வகையில் குறித்த தீர்மானம் எட்டப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதன்படி, பொதுப்போக்குவரத்து மற்றும் உள்ளக செயற்பாடுகள் தவிர்ந்த ஏனைய பொது இடங்களில் பாதுகாப்பு முகக் கவசம் அணிவது அவசியமில்லை என சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Articles

Back to top button