இலங்கை செய்திகள்

வார இறுதி நாட்களில் மின் வெட்டு தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

வார இறுதி நாட்களில் மின் வெட்டு தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

சனிக்கிழமை 3 மணித்தியாலங்களும் 20 நிமிடங்ஙளும் ஞாயிறு 3 மணித்தியாலங்களும் மின் வெட்டு தொடர்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள.

சனிக்கிழமை காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி நேரமும் மாலை 5 மணி இரவு 9 மணி வரை 1 மணி நேர மின்வெட்டு இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஞாயிறு காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி நேரமும் மாலை 5. 20 மணி வரை மாலை 5.20 மணி வரை 1 மணி நேரமும் 20 நிமிடங்ஙளும்
மின்வெட்டு இடம்பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button