இலங்கை செய்திகள்

லிட்ரோ விடுத்துள்ள மிக முக்கிய அறிவித்தல்.

லிட்ரோ விடுத்துள்ள மிக முக்கிய அறிவித்தல்.

12.5, 5 மற்றும் 2.3 கிலோ கிராம் நிறையுடைய உள்நாட்டு திரவ எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இன்றைய (24) விநியோகம் செய்யப்படாது என்றும் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டாம் என்று பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்வதாகவும் லிட்ரோ நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

Related Articles

Back to top button