ஆன்மிகம்

வீழ்ச்சியடையும் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை பெறுமதி

நாணய மாற்று விகிதம்
இந்தநிலையில், இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றைய (08.01.2024) நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 327.44 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 317.77 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும், கனேடிய டொலரின் விற்பனை விலை 246.88 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 236.18 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இதன்படி, யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 360.17 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 345.88 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

Related Articles

Back to top button