வெளிநாட்டு செய்திகள்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு. வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்தால் போதும்.! 6 நிமிடத்தில் வெள்ளைமுடி எல்லாத்தையும் கருப்பா மாத்தலாம்.. 1 முடி கூட வெள்ளையாகாது!

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு. வெந்தயத்துடன் இந்த ஒரு பொருளை சேர்த்தால் போதும்.!
6 நிமிடத்தில் வெள்ளைமுடி எல்லாத்தையும் கருப்பா மாத்தலாம்.. 1 முடி கூட வெள்ளையாகாது!

.

.

.

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button