மருத்துவம்

இது தெரியுமா போச்சு இவ்வளவு நாள் இனி lipஸ்டிக் போட வேண்டாம் போடாமலே இனி உதடு சிவக்கும்

இது தெரியுமா போச்சு இவ்வளவு நாள்
இனி lipஸ்டிக் போட வேண்டாம் போடாமலே இனி உதடு சிவக்கும்

.

.

.

.

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button