மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு ஒரே நாளில் உங்கள் காலில் உள்ள பாத வெடிப்பு மறைந்து விடுகிறது

இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு
ஒரே நாளில் உங்கள் காலில் உள்ள பாத வெடிப்பு மறைந்து விடுகிறது

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

thadam medi

Related Articles

Back to top button