மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு நிரந்தரமாக வெள்ளையாக மாற தினமும் 5 நிமிடம் இப்படி மட்டும் பண்ணுக

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு
நிரந்தரமாக வெள்ளையாக மாற தினமும் 5 நிமிடம் இப்படி மட்டும் பண்ணுக

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button