மருத்துவம்

Shampoo உடன் இந்த பொருளை கலந்து தேய்த்தால் உங்க முகத்தில் உள்ள கருமை, கறை, முகசுருக்கம் நீக்கி பளிச்என்று மாறி விடும்…!!

Shampoo உடன் இந்த பொருளை கலந்து தேய்த்தால் உங்க முகத்தில் உள்ள கருமை, கறை, முகசுருக்கம் நீக்கி பளிச்என்று மாறி விடும்…!!

Shampoo உடன் இந்த பொருளை கலந்து தேய்த்தால் உங்க முகத்தில் உள்ள கருமை, கறை, முகசுருக்கம் நீக்கி பளிச்என்று மாறி விடும்…!!

.
.

 

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button