சினிமா

இதை உங்க முகத்தில் ஒரு முறை போடுங்க… முகம் பளிச்சென்று வெள்ளையாக மாறி விடும்… சுருக்கம் இருக்காது…

இதை உங்க முகத்தில் ஒரு முறை போடுங்க… முகம் பளிச்சென்று வெள்ளையாக மாறி விடும்… சுருக்கம் இருக்காது…

 

.

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button