இலங்கை செய்திகள்

இந்த பொருளை மட்டும் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் சமையல் பாத்திரம் எல்லாம் பள பள என்று புதுசு போல மின்னும் .

இந்த பொருளை மட்டும் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் சமையல் பாத்திரம் எல்லாம் பள பள என்று புதுசு போல மின்னும் .

 

.

 

.

.

 

.

 

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button