சினிமா

இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சே! முடி கொட்டுகிறது என்று இனி பயம் வேண்டாம். ஒரு வாரம் போதும் முடி கொட்டுவது நின்று அடர்த்தியாக வளரும் வெள்ளை முடி மறைந்துவிடும்

இவ்வளவு நாளா இது தெரியாம போச்சே! முடி கொட்டுகிறது என்று இனி பயம் வேண்டாம். ஒரு வாரம் போதும் முடி கொட்டுவது நின்று அடர்த்தியாக வளரும் வெள்ளை முடி மறைந்துவிடும்

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button