மருத்துவம்

அட இது தெரியாம இவ்ளோ நாள் கஷ்டபட்டு கிளீன் பன்னிட்டு இருந்தோமே….. இது தெரிஞ்சா பாத்ரூம் எப்பவுமே பளிச் பளிச் தான்.

அட இது தெரியாம இவ்ளோ நாள் கஷ்டபட்டு கிளீன் பன்னிட்டு இருந்தோமே..... இது தெரிஞ்சா பாத்ரூம் எப்பவுமே பளிச் பளிச் தான்.

அட இது தெரியாம இவ்ளோ நாள் கஷ்டபட்டு கிளீன் பன்னிட்டு இருந்தோமே…..
இது தெரிஞ்சா பாத்ரூம் எப்பவுமே பளிச் பளிச் தான்.

Related Articles

Back to top button