மருத்துவம்

எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். செம டேஸ்ட்டா இருக்கும். இதன் சுவையே தனி தான்.

எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். செம டேஸ்ட்டா இருக்கும். இதன் சுவையே தனி தான்.

Related Articles

Back to top button