Uncategorized

1 கப் கோதுமை மாவில் ஐந்தே நிமிடத்தில் மொறுமொறு மாலை உணவு !! தேங்காய் சட்னியுடன் சாப்பிட்டால் ருசியே தனி தான்!

1 கப் கோதுமை மாவில் ஐந்தே நிமிடத்தில் மொறுமொறு மாலை உணவு !! தேங்காய் சட்னியுடன் சாப்பிட்டால் ருசியே தனி தான்!

1 கப் கோதுமை மாவில் ஐந்தே நிமிடத்தில் மொறுமொறு மாலை உணவு !! தேங்காய் சட்னியுடன் சாப்பிட்டால் ருசியே தனி தான்!

 

Related Articles

Back to top button