ஆன்மிகம்

இரண்டு துளசி இலையை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் துன்பங்கள் அனைத்தும் தலை தெறிக்க ஓடிவிடும் பிறகு பணம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் அளவில்லாமல் சேரும்.

இரண்டு துளசி இலையை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் துன்பங்கள் அனைத்தும் தலை தெறிக்க ஓடிவிடும் பிறகு பணம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் அளவில்லாமல் சேரும்.

Related Articles

Back to top button