ஆங்கிலம் பேசுவோம்

11 நாட்கள் இந்த இலையை நீரில் கொதிக்க வைத்து குடித்தால் 100 வயதானாலும் சர்க்கரைநோய், மாரடைப்பு வராது நரம்பில அடைப்புகளை நீங்கும்.

11 நாட்கள் இந்த இலையை நீரில் கொதிக்க வைத்து குடித்தால் 100 வயதானாலும் சர்க்கரைநோய், மாரடைப்பு வராது நரம்பில அடைப்புகளை நீங்கும்.

11 நாட்கள் இந்த இலையை நீரில் கொதிக்க வைத்து குடித்தால் 100 வயதானாலும் சர்க்கரைநோய், மாரடைப்பு வராது நரம்பில அடைப்புகளை நீங்கும்.

Related Articles

Back to top button