ஆன்மிகம்இந்திய செய்திகள்இலங்கை செய்திகள்கல்விசினிமாமருத்துவம்

குழந்தை வரம் கேட்கு ம் பெண்களே இந் த செடியை எங்கு பா ர் த் தாலும் விடாதீ ங்க… எந்த பெ ண் ணையும் வேக.மாக க.ர்.ப்பம் தரிக்க செய்து விடும்டாக்டர்களுக்கே பிடித்தசெடி!

குழந்தை வரம் கேட்கு ம் பெண்களே இந் த செடியை எங்கு பா ர் த் தாலும் விடாதீ ங்க… எந்த பெ ண் ணையும் வேக.மாக க.ர்.ப்பம் தரிக்க செய்து விடும்டாக்டர்களுக்கே பிடித்தசெடி!

குழத்தை வரம் கேட்கும் பெண்களே… இந்த செடியை எங்கு பார்த்தாலும் விடாதீங்க… எந்த பெண்ணையும் வேகமாக க ர்ப் பம் தரிக்க செய்து விடும்… டாக்டர்களுக்கே பிடித்த செடி…!!பயன்படுத்த இந்த வீடியோவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

நம் மனதில் அது பதிந்துவிடும் எனவே தான் நம்முடைய தளத்தில் அனைத்தும் காணொளி களாகவே இருக்கின்றன இங்கு சினிமா அரசியல் பொழுதுபோக்கு என்று அனைத்தும் உங்களுக்காக இருக்கிறது இதில் நீங்கள் ஏதாவது புதுமையாக பதிவிட வேண்டுமென்றால் தாராளமாக உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம்

நம்முடைய தளத்தில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தாலோ அல்லது எதையாவது சேர்க்க வேண்டும் என்றாலும் தாராளமாக நீங்கள் கூறலாம் உங்களுக்காக எந்த ஒரு விளம்பர தொல்லை இல்லாமலும் இலகுவாக இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தளம் தான் இது உங்களுடைய ஆதரவை முழுமையாக தாருங்கள்

Related Articles

Back to top button