கல்வி

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு. கண்ணாடி வைத்திருப்பவர்கள், தூக்கி வீசி எறிந்து விடலாம், டாக்டர்களுக்கே அதிர்ச்சி

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு. கண்ணாடி வைத்திருப்பவர்கள், தூக்கி வீசி எறிந்து விடலாம், டாக்டர்களுக்கே அதிர்ச்சி

கண்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் முன்பெல்லாம் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே வரும்.

ஆனால் தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் இளம் சிறார்கள் கூட கண் பார்வை குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டு மூக்கு கண்ணாடி அணிவதை காணமுடிகிறது.

அந்த வகையில் கண் பார்வை சரியாகி தூரத்தில் இருக்கும் விடயங்களை கூட தெளிவாக தெரிய சித்த மருத்துவம் கூறும் சில குறிப்புகளை காண்போம்.

Related Articles

Back to top button