மருத்துவம்

மணமணக்கும் செட்டிநாடு செட்டிநாடு மீன் குழம்பு இப்படி செய்து பாருங்க ஒரு சட்டி சோறும் கலியாகி விடும் இதன் சுவையே தனி தான்.

மணமணக்கும் செட்டிநாடு செட்டிநாடு மீன் குழம்பு இப்படி செய்து பாருங்க ஒரு சட்டி சோறும் கலியாகி விடும்
இதன் சுவையே தனி தான்.

 

Related Articles

Back to top button