மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு. 7 நாளில் உங்கள் காலில் ஆணி வலியே இல்லாமல் வெளிய வந்திடும் இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க போதும்.

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியுமா போச்சு. 7 நாளில் உங்கள் காலில் ஆணி வலியே இல்லாமல் வெளிய வந்திடும் இதை மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க போதும்.

 

Related Articles

Back to top button