ஆன்மிகம்

3 ஏலக்காய்களை இந்த இடத்தில் வைத்து 21 நாட்கள் இப்படி செய்து வந்தாலே போதும். வீட்டில் உள்ள கடன் பிரச்சனை, பண கஷ்டம் என்பன காணாமல் போய்விடும்.

3 ஏலக்காய்களை இந்த இடத்தில் வைத்து 21 நாட்கள் இப்படி செய்து வந்தாலே போதும். வீட்டில் உள்ள கடன் பிரச்சனை, பண கஷ்டம் என்பன காணாமல் போய்விடும்.

 

Related Articles

Back to top button