சமையல் குறிப்புகள்

உங்களிடம் பணம் சேர்ந்து பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆக இந்த செடியை வீட்டின் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

உங்களிடம் பணம் சேர்ந்து பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆக இந்த செடியை வீட்டின் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button