ஆன்மிகம்

கோடீஸ்வரர் ஆவது உறுதி பணம் சேர உப்பு ஜாடி கீழே இந்த ஒரு பொருளை வைத்து பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

கோடீஸ்வரர் ஆவது உறுதி பணம் சேர உப்பு ஜாடி கீழே இந்த ஒரு பொருளை வைத்து பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button